Nilai Mutlak

SELAMAT DATANG DI ULANGAN HARIAN 1 Nilai Mutlak

NAMA LENGKAP ANDA:
KELAS :
Email :
Himpunan penyelesaian di bawah ini adalah...
\(\left| { x }^{ 2 }-10x+22 \right| \quad \le \quad 2x-10\)
Himpunan yang memenuhi persamaan berikut adalah...
\(\left| x-1 \right| -2=2-\left| 2x-1 \right|\)
Himpunan penyelesaian dari persamaan :
\(\left| 2x-5 \right| =3\)
Himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan dibawah ini adalah..
\(\left| 3x-2 \right| >2x+7\)
Himpunan penyelesaian dari persamaan berikut adalah...
\(\left| 3x-2 \right| =x+4\)
Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan  adalah ....

One Comment

Add a Comment

Follow This :